Przebudowa ulicy Kruszelnickiego w Grudziądzu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu" - UNIEWAŻNIENIE

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.01.2018.11.34.09_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf 2018-01-19 11:34:09
2 01.02.2018.17.43.06_I_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.pdf 2018-02-01 17:43:06
3 08.02.2018.12.41.35_II_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.pdf 2018-02-08 12:41:35
4 14.02.2018.15.24.40_III_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA.pdf 2018-02-14 15:24:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.01.2018.11.34.09_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-01-19 11:34:09 120 razy
2 zalaczniki_do_siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-01-19 11:34:09 153 razy
3 projekt_wykonawczy.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-01 17:43:06 41 razy
4 zalacznik_nr_2a_kosztorys_ofertowy_poprawny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-01 17:43:06 37 razy
5 przedmiar_robot_poprawny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-01 17:43:06 33 razy
6 08.02.2018.12.41.35_II_ZMIANA_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-08 12:41:35 20 razy
7 przedmiar_robot_-_poprawny_ii.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-14 15:21:24 10 razy
8 zalacznik_nr_2a_-_kosztorys_ofertowy_-_poprawny_ii.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2018-02-14 15:21:24 11 razy
9 sst.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-02-15 12:55:19 7 razy
10 przedmiar_robot_-_poprawny_iii.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-15 15:11:02 8 razy
11 zalacznik_nr_2a_-_kosztorys_ofertowy_-_poprawny_iii.xlsx Po terminie otwarcia ofert 2018-02-15 15:11:02 13 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 01.02.2018.17.43.06_I_WYJASNIENIA_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-01 17:43:06
2 01.02.2018.17.43.17_I_ZMIANA_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-01 17:43:17
3 14.02.2018.15.21.24_II_WYJASNIENIA_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-14 15:21:24
4 14.02.2018.15.21.38_III_ZMIANA_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-14 15:21:38
5 15.02.2018.15.11.02_IV_ZMIANA_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-02-15 15:11:02
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 01.02.2018.17.43.06_I_ZMIANA_TERMINU_SKLADANIA_I_OTWARCIA_OFERT.pdf 2018-02-01 17:43:06
2 08.02.2018.12.41.35_II_ZMIANA_TERMINU_SKLADANIA_I_OTWARCIA_OFERT.pdf 2018-02-08 12:41:35
3 14.02.2018.15.21.24_III_ZMIANA_TERMINU_SKLADANIA_I_OTWARCIA_OFERT.pdf 2018-02-14 15:21:24
Wynik postępowania
1 26.02.2018.13.12.54_ZAWIADOMIENIE_O_UNIEWAZNIENIU_POSTEPOWANIA.pdf 2018-02-26 13:12:54
Informacja z otwarcia ofert
1 21.02.2018.11.38.17_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT.pdf 2018-02-21 11:38:17