Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja dla osób niesłyszących

Język migowy w Zarządzie Dróg Miejskich w Grudziądzu

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19.08.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Zarządzie Dróg Miejskich w Grudziądzu przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  • tłumacza PJM (polskiego języka migowego),
  • tłumacza SJM (systemu językowo – migowy),
  • tłumacza przewodnikadla osoby głuchoniewidomej (SKOGN).

 Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • należy wcześniej zgłosić w sekretariacie Zarządu Dróg  Miejskich zamiar skorzystania z tłumacza,
  • zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Zarządzie,
  • należy wskazać metodę komunikowania się.

 Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie można przekazać do Zarządu Dróg Miejskich jedną z następujących form:

  • e-mail pod adres: zdm@zdm.grudziadz.pl z treścią w tytule: "Pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika przy załatwieniu sprawy w Zarządzie Dróg Miejskich";
  • faksem pod numer: 56 45 10 395;
  • pocztą na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Gen. Józefa Hallera 79, 86 – 300 Grudziądz, składając pisemny wniosek;
  • osobiście lub przez inną osobę, która została wybrana przez zainteresowaną osobę, składając pisemny wniosek w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu przy ul. Gen. Józefa Hallera 79.

 Formularz zgłoszenia zamiaru skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się pod adresem:
http://www.eboi.zdm.grudziadz.pl/pliki/grudziadz-zdm/dokumenty/Formularz_zgloszenia.pdf - wersja pdf
http://www.eboi.zdm.grudziadz.pl/pliki/grudziadz-zdm/dokumenty/Formaularz_zgloszenia.docx - wersja docx